Taubaner og skitrekk

Bygging og drift av taubaner og skitrekk krev ikkje lenger konsesjon frå Fylkesmannen. Statens jernbanetilsyn gir driftsløyve og fører tilsyn med taubaner og skitrekk.

Regelverket for taubaner og skitrekk er gjort enklare og meir oversiktleg. Statens jernbanetilsyn fører også tilsyn på ein annan måte enn før. 

Vis meir