Liste over sakshandsamarar av plansaker

Alle avdelingar og embetsleiinga hos Fylkesmannen er involvert i arbeidet med å gje tidleg og tydeleg informasjon om nasjonale og viktige regionale interesser inn i kommunalt planarbeid. 

Sakene vert fordelt på sakshandsamarar som er knytt til ulike avdelingar som samarbeider tett om ein samordna uttale som gjeld heile embetet sitt ansvar. Miljøvernavdelinga har eit særleg ansvar for å koordinere arbeidet internt. Tilsette med fagtilknytning til beredskap, landbruk og miljø er sakshandsamarar i plangruppa. Avdelingane våre innan helse/omsorg og utdanning bidrar med faglege innspel innan sine felt.  

Uansett  kven du kontaktar i oversikten nedanfor, vil dei vise til den som har hovudansvar for saka hos oss.

Bjerkreim, Bokn, Haugesund, Hå, Sokndal, Strand, Suldal, Time, Tysvær, Utsira, Vindafjord:
Ragna Stakland Svela, ragsv@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 87 23

Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund, Rennesøy, Sauda: 
Tina Eltervåg, tielt@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 87 89

Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger: 
Regine Benz, reben@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 87 48


Innan landbruk og jordvern er kommunedelinga for plansaker slik:
Bjerkreim, Bokn, Hå, Randaberg, Strand, Tysvær, Utsira, Vindafjord:
Rune Lian, fmrorli@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 87 54

Eigersund, Finnøy, Hjelmeland, Karmøy, Kvitsøy, Rennesøy, Sauda, Sola, Stavanger: 
Ine Woldstad, fmroiwo@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 87 98

Forsand, Gjesdal, Haugesund, Klepp, Lund, Sandnes, Sokndal, Suldal, Time:
Trond Olav Fiskå, fmrotof@fylkesmannen.no, tlf 51 56 88 69


Innan samfunnstryggleik i plan er kommunedelinga slik:
Haugesund, Utsira, Tysvær, Suldal, Rennesøy, Randaberg, Sandnes, Strand, Time, Bjerkreim, Sokndal:
Tonje Fjermestad Aase, fmrotfa@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 89 59

Karmøy, Bokn, Kvitsøy, Vindafjord, Sauda, Hjelmeland, Finnøy, Forsand, Stavanger, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Eigersund, Lund:
Ivar Langvik, fmroila@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 88 46


Andre fagpersonar som gjev fagleg støtte til plansakshansaming i plangruppa:
Geografiske informasjonssystem GIS: James Stott, fmrojst@fylkesmannen.no,
tlf. 51 56 87 93
Folkehelse: Helge A. Haga, fmrohah@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 88 56
Utdanning: Thomas Wegner Thomassen, fmrotwt@fylkesmannen.no, tlf. 51 56 87 28

Aktuelt

Leiar plansaksbehandling:
May Britt Jensen, fmromaj@fylkesmannen.no

Plankoordinator:
Trond Olav Fiskå, fmrotof@fylkesmannen.no