Tilsette

Namn Stilling Avdeling Telefon
Aadland, Astrid Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 58
Aarre, Ellen Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 46
Aarrestad, Odd Geir Seniorrådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 87 69
Aase, Tonje Fjermestad Rådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 89 59
Allred, Kirsten Overingeniør Miljø 51 56 89 33
Andersen, Marit Sjøgren Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 44
Ankarstrand, Tone Senioringeniør Miljø 51 56 89 03
Aregawi, Letebrhan Surdal Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 49
Arnø, Hjalmar Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 41
Austbø, Per Kristian Ass. miljøvernsjef Miljø 51 56 89 10
Bartakhanova, Mariia Praktikant Miljø 51 56 88 53
Bartlett, Magne Praktikant Miljø 51 56 88 58
Bendikssen, Christina Tangen Rådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 98
Bendixen, Dag Sundsvik Førstekonsulent Miljø 51 56 87 56
Bendixen, Marit Sundsvik Ass. fylkesmiljøvernsjef Miljø 51 56 89 36
Benz, Regine Seniorrådgiver Miljø 51 56 87 48
Berg, Bjørn Steinar Seniorrådgjevar Landbruk 51 56 89 93
Bergeland, Marit Ass. direktør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 79
Bergesen, Margot Rådgivar Utdanning 51 56 87 22
Bjelland, Sigmund Seniorrådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 84
Bjørkås, Randi Rådgivar Utdanning 51 56 87 97
Bjørnsen, Trine Hove Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 54
Bjørsvik, Anita Rådgivar Miljø 51 56 89 18
Bloch-Johnsen, Marie Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 68
Bomo, Stein Fylkesskogmester Landbruk 51 56 89 72
Borgen, Agnes Laila Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 76
Brakel, Michelle van Konsulent Administrasjon 51 56 88 50
Brekke, Inger Karin Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 13
Brodahl, Andrea Ørnes Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 26
Bruland, Erik Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 12
Bø, Hallgeir Ass. utdanningsdirektør Utdanning 51 56 87 33
Christiansen, Cristina Fasting Praktikant Miljø 51 56 88 13
Dahle-Melhus, Janne Avdelingsdirektør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 60
Dahlmo, Monica Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 66
Dalland Hansen, Benedikte Seniorrådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 87 20
Dimby, Nono Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 78
Djuvik, Tore Konsulent Administrasjon
Dreyer, Hege Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 57
Eiane, Gunvor Helle Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 31
Eike, Ellen Renate Hamre Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 42
Eltervåg, Cathrine Stabel Seniorrådgivar Miljø 51 56 89 15
Eltervåg, Tina Rådgiver Miljø 51 56 87 89
Endresen, Sissel Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 60
Erga, Ragnvald Seniorrådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 41
Eriksen, Tage A. T. Seniorrådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 92
Espeset, Kristin Senioringeniør Miljø 51 56 88 78
Evensen, Gry Ass.fylkesberedskapssjef Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 18
Fiskå, Trond Olav Seniorrådgivar Landbruk 51 56 88 69
Fjørtoft, Elisabeth Ur Rådgivar Utdanning 51 56 87 43
Flåten, Grete Seniorrådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 36
Folkvord, Kirsten Førstekonsulent Administrasjon 51 56 88 47
Fosså, Annette Rådgivar - Miljøvernavdelinga Miljø 51 56 89 20
Gjerde, Juliana Nelsa Førstekonsulent Administrasjon 51 56 87 70
Gjertsen, Åse Elisabeth Berner Jurist Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 81
Grimstad, Karen Beate Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 40
Grude, Paul Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 65
Haga, Guro Bakke Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 52
Haga, Helge A. Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 56
Hageland, Line sykepleier Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 49
Halonen, Anne-Britt Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 89 04
Halvorsen, Bente Espedal Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 96
Hauge, Tor Olav Seniorrådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 07
Haugen, Una Bjørnseth Rådgivar Utdanning 51 56 87 24
Haukland Ziolkowski, Anne Mette Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 45
Heegaard, Einar Rådgivar Miljø 51 56 88 72
Hegelstad, Alice Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 87 55
Helland, Jorunn Rådgivar Utdanning 51 56 87 39
Herredsvela, Asbjørn Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 87 38
Hetland, Bjørg Karin Gilje Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 87 42
Hetland, Evy Sosionom Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 78
Hodne, Else Fredheim Rådgivar Landbruk 51 56 89 77
Hogstad, Frøydis Førstekonsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 71
Hole, Ragnhild Rådgivar Landbruk 51 56 89 81
Holen, Odd-Arild Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 87 14
Hovland, Anne Beth Seniorrådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 87
Husveg, Rolf-Gunnar Rådgivar husdyr Landbruk 51 56 89 88
Idland, Gunn Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 65
Jensen, May Britt Fylkesmiljøvernsjef Miljø 51 56 89 27
Johansson, Heidi Halvorsen Konsulent Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 01
Johnsen, John Inge Naturforvalter Miljø 51 56 89 09
Johnsen, Reidar Fylkesberedskapssjef Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 39
Jonstrup, Julie Jacobi Rådgivar Miljø 51 56 88 29
Kalvatn, Eivind Fagleder Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 33
Kjøde, Sissel Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 60
Kleiberg, Erling Rådgiver (jurist) Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 47
Knudsen, Gunvor Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 89
Knudsen, Wenche Førstekonsulent Landbruk 51 56 89 85
Kolnes, Grete Skjæggestad Økonomisjef Administrasjon 51 56 87 72
Kongsvik, Malin Jensen Førstekonsulent Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 61
Kristensen, Norunn F. Personalsjef Administrasjon 51 56 88 16
Kristiansen, Kirsten Redmond Rådgivar Miljø 51 56 87 77
Krpo, Senad Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 59
Langvik, Ivar Rådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 46
Larsen, Lina Bryne Rådgiver Utdanning 51 56 87 19
Leirsti, Tone Da Silva Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 86
Lian, Rune Rådgivar Landbruk 51 56 87 54
Lunan, Inger Johanne Rådgivar Administrasjon 51 56 88 25
Madland, Anne Helen Meling Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 52
Mikalsen, Rolf Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 62
Modalsli, Anne-Margrethe Tretli Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 70
Mygland, Anders Kvadsheim Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 21
Møller, Ingegerd Assisterende fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 91
Nedreaas, Brit Espeland Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 64
Nedrelo, Hanne Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 87 50
Nes, Kjetil Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 34
Neset, Andres Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 57
Nessa, Monica Avdelingsdirektør Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 71
Norland, Kristine Konsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 59
Odden, Alf Verneområdeforvaltar Miljø
Odland, Bjørg Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 74
Olsen, Monika Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 87 74
Olsen, Trine Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 97
Olufsen, Anita Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 37
Osaland, Hege Cecilie Rådgiver Administrasjon 51 56 87 61
Osmundsen, Anne Lise Førstekonsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 67
Pfluger, Annabell Rådgivar Landbruk 51 56 89 71
Pundsnes, Astrid Løvås Rådgiver Utdanning 51 56 88 81
Reianes, Unni Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 63
Reiersen, Margit Førstekonsulent Landbruk 51 56 88 12
Reppert, Alexander Rådgivar Miljø 51 56 87 27
Roland, Kari Louise Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 62
Ronæss, Hanne Sørli Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 36
Rosnes, Anfinn Ass landbruksdirektør Landbruk 51 56 89 80
Roth, Ingrid Rådgiver Landbruk 51 56 87 26
Rødland, Johan Tore Senioringeniør Miljø 51 56 89 38
Sajets, Tor Arne Førstekonsulent Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 35
Salte, Torunn Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 73
Sandring, Stig Seniorrådgivar Miljø 51 56 89 31
Sangolt, Yngvild Berge Seniorrådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 14
Serigstad, Eli Munkeby Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 62
Sevheim, Gro Rådgivar Utdanning 51 56 87 87
Sevheim, Kristin Rådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 67
Simonsen, Ørjan Seniorrådgivar Miljø 51 56 89 05
Skaar, Anne Marie Melberg Rådgivar Utdanning 51 56 87 30
Skadberg, Geir Landbruksdirektør Landbruk 51 56 89 64
Skien, John Gunnar Kommunikasjonssjef Embetsleiing 51 56 88 30
Skjortnes, Kari Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 82
Skog, Margareta Senioringeniør Miljø 51 56 89 32
Skogerbø, Marianne Utdanningsdirektør Utdanning 51 56 87 88
Skåden, Maren Seniorrådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 32
Solberg, Kristian Falnes Senioringeniør Miljø 51 56 89 28
Solheim, Lone Merethe Fylkesmann Embetsleiing 51 56 87 68
Solvik, Morten Seniorrådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 97
Sortland, Oda Marie Borg Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 89 82
Stangeland, Jan Petter Assisterende avdelingsdirektør Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 55
Stanojevic, Maja Førstekonsulent Landbruk 51 56 89 89
Stott, James GIS-koordinator Administrasjon 51 56 87 93
Størksen, Mariann Senioringeniør Miljø 51 56 89 06
Svanes, Morten Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 74
Svela, Ragna Stakland Rådgiver Miljø 51 56 87 23
Svendsen, Grethe Sævereid Førstekonsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 63
Svendsen, Heidi Eie Seniorrådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 87 96
Særheim, Livar Rådgivar Administrasjon 51 56 88 15
Sømme, Mette Rådgivar Utdanning 51 56 87 35
Sørensen, Malene Hassel Rådgiver Utdanning 51 56 88 40
Thomassen, Randi Seniorrådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 06
Thomassen, Thomas Wegner Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 28
Thomsen, Erik Seniorrådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 79
Thune, Harald Ass. fylkesmann Embetsleiing 51 56 88 10
Tornes, Aina Janett Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 88 38
Tunstad, Turid Rådgiver Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 89 19
Undheim, Svein Seniorrådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 89 08
Vormedal, Linn Berge Overingeniør Miljø 51 56 87 40
Våge, Vegard T. Rådgiver Miljø 51 56 88 20
Waard, Rigmor Kvia de Ass. direktør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 94
Wathne, Silvia Renate Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 94
Wetteland, Lars Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 29
Wiik, Svein Asle Rådgivar Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga 51 56 87 51
Wilson, Anne Rådgivar Utdanning 51 56 88 17
Woldstad, Ine Rådgivar Landbruk 51 56 87 98