Logoar

Fylkesmennene fekk ny, felles grafisk profil 1. januar 2019.

Logoen vår er ein spesialdesigna logo som har ei utforming tilsvarande dei ni andre fylkesmannsembeta.

Logoen er utarbeidd i ein primær- og sekundærversjon. Begge versjonane finst i positiv og negativ utgåve.