Strandrydding og koronavirus

Mange har ett sterkt engasjement rundt marin forsøpling, og noen innbyggere ønsker å benytte lediggang og karantene til å rydde søppel langs strendene.

Det er viktig at avfallsmottakene ikke blir overbelasta av økt aktivitet.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen understreker viktigheten av å følge helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner i forbindelse med alle aktiviteter.

Strandrydding kan også føre til større avfallsproduksjon enn vanlig. Dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet i kommunens avfallsmottak, er det mulig at rydderne velger å mellomlagre avfallet. Det er viktig å unngå at avfallet havner på avveie på nytt, og at lagringsplassene ikke blir villfyllinger.

Miljødirektoratet oppfordrer derfor kommunene til å vurdere om kommunens avfallssystem har kapasitet til å ta imot avfall fra strandrydding, og gi beskjed til publikum dersom det er begrenset eller ingen kapasitet til å håndtere eierløst avfall i perioder på grunn av korona-utbruddet.

Når Miljødirektoratet i nær framtid bevilger penger til opprydding i marin forsøpling, gir de beskjed om at ryddingen ikke kan skje med mindre de som rydder har forsikret seg om at avfallet kan håndteres trygt videre. Likeledes understreker de samtidig betydningen av å følge rådene fra helsemyndighetene for å unngå smitte av koronavirus.

Les mer om avfall og koronaviruset her.

Koordineringsmøte sendes digitalt!

Fylkesmannen i Rogaland, i samarbeid med Vestlandsrådet og Fylkesmann i Vestland og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, skulle neste uke holdt et nettverksmøte om marin forsøpling. Det fysiske møtet utgår - men vi holde møtet digitalt. 

Det er fremdeles mulig å melde seg på møtet. Lenka blir sendt ut til deltakere i forkant av møtet.

Fylkesmannen i Rogaland planlegger å holde ett nettverksmøte for aktører i vår region til høsten.

Strandryddeuken utsettes til høsten

Som følge av koronaviruset, har Hold Norge Rent valgt å utsette årets Strandryddeuken til høsten. Du kan lese mer om aksjonen på Hold Norge Rent sine websider.

Er du ute og rydder?

Husk å følge rådene og restriksjonene fastsatt av helsemyndighetene! 

Vi vil gjerne vite om ryddeaksjoner i Rogaland - Send oss gjerne en melding på fmropost@fylkesmannen.no