Oppdatering om koordineringsmøte om marin forsøpling

Med marin forsøpling på agendaen inviterer Vestlandsrådet til koordineringsmøte, møte var i utgangspunktet planlagt gjennomført i Stavanger, men på bakgrunn av koronasituasjonen har vi valgt å gjennomføre møte heldigitalt. Møtet blir arrangert av Vestlandsrådet i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, og Senter for oljevern og marint miljø.

Målgruppe og agenda

Med dette møtet ønskjer vi at frivillige, næringsliv, klynger og det offentlege får presentert ny kunnskap om marin forsøpling, samtidig som vi lager ein samlingsplass for nettverksbygging og kunnskapsdeling på tvers av næringsinteresser, organisasjonar og forvalting. Vi vil sjå nærmare på status på opprydding, metodar, førebygging, finansiering, handtering av avfall, ny forsking og kunnskap, innovasjon, teknologi utfordringar og potensielle løysingar.

Link til koordineringsmøte 31. mars kl. 09:40 – 16:30 vil bli delt til påmeldte deltakar.