Koordineringsmøte om marin forsøpling Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

Marin forsøpling Heglane
Marin forsøpling Heglane (Foto: Kirsten Redmond Kristiansen)

Vestlandsrådet arrangerer eit koordineringsmøte for deling av ny kunnskap om marin forsøpling 31. mars 2020 i Stavanger. Frivillige, næringslivet og det offentlege er invitert til å delta - Påmelding i lenka her

Tema for møte er status på opprydding, metodar, førebygging, finansiering, handtering av avfallet, ny forskning og kunnskap, innovasjon, teknologiutfordringar og potensielle løysingar.

Skjema for påmelding og meir info her.

Kontaktperson:

Gudrun Kristin Fatland
prosjektleiar berekraftige tiltak mot marin forsøpling
Vestlandsrådet
Gudrun.Kristin.Fatland@hfk.no
Telefon: +47 902 88 824