Fornya støtte til reinare kyst Rogaland

Marin forsøpling på holmane i Rogaland (foto: Fylkesmannen i Rogaland)
Marin forsøpling på holmane i Rogaland (foto: Fylkesmannen i Rogaland)

Stortinget har for 2019 sett av 70 millionar til fjerning av marint søppel, gjennom ein eigen søknadsordning. Miljødirektoratet har no fordelt midla og seks prosjekter har fått støtte i Rogaland, mellom andre har alle dei fire friluftsråda våre fått bidrag. Mange andre organisasjonar, grunneigarer og særs mange privatpersonar gjer ein formidabel innsats for naturen og oss alle.

Vi er glade for at det vil fortsett være ein nærmast fylkesdekkande innsats både til lands og i sjøen, i tillegg til mykje godt haldningsskapande arbeid.

Les mer om tildelinga på Miljødirektoratet sine internettsider og sjå oversikten her.

Registrere oppryddingsarbeid på Hold Norge Rent

Miljødirektoratet og Fylkesmannen ønsker at alle som rydde i Rogaland registrere sin aktivitet på Hold Norge Rent sin portal.

Fylkesmannen invitere til møte

Me skal snart sende ut invitasjoner til et nettverksmøte på Statens Hus. På nettverksmøte skal organisasjonar som arbeidar med marin forsøpling få presentere seg selv og sitt arbeid, samt utveksle røynsle. Fylkesmannen legg no til rette for fleire gode foredrag. Dersom du ønsker invitasjon til nettverksmøtet ber me om at du sende ein e-post med kontakt informasjon og en kort beskriving av arbeidet med marin forsøpling. E-post kan sendast kontaktpersonar synt i høgre margen her.

 

Me ønsker lykke til med innsatsen!