Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Forvaltningsplan for Lundarsøyla naturreservat

Utsikt over Lundarsøyla naturreservat
Utsikt over Lundarsøyla naturreservat Foto: Endre Grüner Ofstad / Statsforvaltaren i Rogaland.

Forvaltningsplanen for Lundarsøyla naturreservat er no offentleg publisert.

Publisert 06.01.2021

Forvaltningsplanane for naturreservatet har vore på høyring kor både private og offentlege interessa har gjeve innspel til planen. Dei fleste innspela gjekk på ei tydeleggjering av lovverk, praksis og rettigheitar, og er fletta inn i den endelege forvaltningsplanen. Statforvaltaren set pris innspel, da dei er viktig for å få til ein plan som tek omsyn til historiske forhold og gje ei tydeleg retning for vegen vidare.

Til opplysning, forvaltningsplanane ble laga medan Statsforvaltaren var forvaltningsstyresmakt, og embetsnavnet var Fylkesmann. Dagens forvaltningsmynde ligg hjå kommunen, Stavanger. 

Forvaltningsplanane er tilgjengeleg på løysningen ‘Forvaltningsplanar på nett for verneområde (FPNV)’, sjå lenkar til høgre.