Ny brosjyre om våtmarkene i Rogaland

Smokkevatnet naturreservat i Time er et viktig område for våtmarksfugl
Smokkevatnet naturreservat i Time er et viktig område for våtmarksfugl

Rogaland har nokre av dei viktigaste våtmarkene i landet. Våtmarker er område med myr, vatn og grunne sjøområde. 

Mange er tappa ut i dag, men dei viktigaste områda er no verna. Fleire av områda på Jæren har internasjonal vernestatus som RAMSAR-område, og utgjer det me kallar Jæren våtmarkssystem.

I våtmarkene er det stor biologiske produksjon og mange sjeldne artar. Sjå kart og omtale av verna våtmarksområde i brosjyra som no finns både på norsk og engelsk (i høgre marg).