Seminar om fiske- og vassdragsforvalting 2018

10. september blir det haustseminar om fiske- og vassdragsforvalting i Rogaland. Aktuelle tema for dagen er mellom anna regelverk og eksempel knytt til tiltak i vassdrag, flytting og utsetting av fisk og tilstanden til vassdrag/fisk i Rogaland.

Det er Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland som arrangerer seminaret. På heimesida til Rogaland fylkeskommune kan du lese meir om arrangementet og melde deg på.