Snart frist for å søka om førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak

Privatpersonar, organisasjonar og kommunar kan søke om midlar til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak. Fristen er 15. februar. 

Alle søknadar skal leverast elektronisk gjennom elektronisk søknadssenter.
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Lenke til forskrift om tilskot til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak: https://lovdata.no/forskrift/2013-01-01-3

Ta kontakt med Fylkesmannen v/ kontaktperson Cathrine Stabel Eltervåg (tlf: 51568915, epost: fmrocsh@fylkesmannen.no) dersom du har behov for hjelp til å søka.