Ferskvatn og fiskerapportar

Nedanfor finn du rapportar om undersøkingar av fiske og vasskjemi i fleire vatn og vassdrag i fylket. Det er publisert ei rekke rapportar om undersøkingar av vasskvalitet frå perioden før 1990. Vi har og fått gjort tilgjengeleg historiske registreringar frå lakseelvene i Rogaland.

Historiske lakseelver - kartleggingar før 1900

Sjå eigen omtale her.

 

Fiskeundersøkingar etter 1990

El-fiskerapportar frå elv

Garnfiske i vatn, kommunevis

Undersøkingar i kalka vatn

 

Fiskeundersøkingar før 1990

Undersøkingar om vasskvalitet

Kontaktpersonar