Stein og sånn - Godt oppmøte på konferanse for mineralnæringa

Arrangørane Maryon Paulsen Strugstad, fylkesgeolog i Rogaland fylkeskommune og Julie Jacobi Jonstrup, geolog og rådgivar i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Rogaland.
Arrangørane Maryon Paulsen Strugstad, fylkesgeolog i Rogaland fylkeskommune og Julie Jacobi Jonstrup, geolog og rådgivar i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Rogaland.

Fylkesmannen i Rogaland har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune arrangert konferansen Stein og Sånn for mineralnæringa som del av arbeidet mot meir samordna, berekraftig og langsiktig forvalting av mineralråstoff i Rogaland. Sentrale tema for konferansen var nasjonal politikk, lover, forskrifter og rettleiing i massehandtering og sirkulærøkonomi.

Det var ca. 70 deltakarar frå både privat og offentleg sektor, med representantar frå konsulentbransjen, entreprenørar, pukkverk, mineralutvinning, kommunar, fylker, statleg forvalting og forskningsinstitutt.

Konferansen blei veldig godt mottatt og viste seg å vere eit bra samlingspunkt der både utfordringar og framtidsutsikter for mineralnæringa blei diskutert. Det er planlagt årlege arrangement for mineralnæringa med fokus på ulike tema som næringa sjølv ønsker å ta opp.

Initiativtakar og hovudansvarleg for konferansen er May Britt Jensen, fylkesmiljøvernsjef hos Fylkesmannen i Rogaland.

For spørsmål, ta kontakt med Maryon eller Julie:

Maryon Paulsen Strugstad
maryon.paulsen.strugstad@rogfk.no
Tlf. 51516698 | Mob. 95261460

Julie Jacobi Jonstrup
fmrojjj@fylkesmannen.no
Tlf. 51568829

Kontaktpersonar:

Maryon Paulsen Strugstad, Rogaland fylkeskommune
maryon.paulsen.strugstad@rogfk.no
Tlf. 51516698 | Mob. 95261460

Julie Jacobi Jonstrup, Fylkesmannen i Rogaland
fmrojjj@fylkesmannen.no
Tlf. 51568829