Tiltak i sjø ved Aibel AS i Haugesund

Aibel AS er på visse vilkår gitt løyve etter forureiningslova til sprenging og mudring i sjø utanfor tørrdokken ved Risøy i Haugesund kommune.

Sjå vedtaket i dokumentlenka.