Ny miljørettleiar for pukkverk

Miljødirektoratet har nettopp produsert ein miljørettleiar for pukkverk. Rettleiaren er retta mot produsentar, konsulentar og styresmakter.

Rettleiaren gir informasjon og tolkning av dei ulike krava i forureiningslov, forureiningsforskrift, avfallsforskrift og internkontrollforskrift som gjeld for produksjon av pukk, grus, sand og singel.

Sjå rettleiar i dokumentlenka.