Miljøvernavdelingen jobber fra hjemmekontor

På grunn av koronasituasjon ba fylkesmannen torsdag 12. mars alle våre ansatte om å ta hjemmekontor. Vi prøver å gjennomføre våre oppgaver som vanlig, og har gode løsninger for å fortsette med saksbehandling hjemmefra.

Flere konferanser/seminar i samarbeid med miljøvernavdelingen er avlyst eller utsatt. Koordineringsmøte om marin forsøpling sendes digitalt den 31.03.

Vi skal fortsatt ta vare på Rogaland!

Fylkesmannen har ikke operativt ansvar ved akutt forurensing, men våre IUA-rådgivere i forurensnings- og naturseksjonen i miljøvernavdelingen er tilgjengelig. I tillegg avklarer vi kontinuerlig om det er særskilte behov på områdene vi forvalter, blant annet samfunnskritiske oppgaver innen avløp og avfall identifisert av Miljødirektoratet.

Våre tilsyn med ulike industrivirksomheter reduseres for å unngå smittespredning. Vi vil likevel benytte oss av alternative tilsynsmetoder som skriftlige spørsmål.

Sjekk beredskapsportalen

Miljøvernavdelingen viser ellers til Fylkesmannens beredskapsportal på hovedsida for mer informasjon om koronaviruset.