Etterkunngjering av løyve til tiltak i sjø Indre Vågen i Sandnes

Sandnes kommune er gitt løyve etter forureningslova til mudring og peling av brygge på eigedomane 111/1203 og 111/253 på vestsida av gjestehavna i Vågen.

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenka.