Etterhandskunngjering endra løyve til utfylling i sjø ved Buøy

Statens vegvesen har fått endra løyve for RV13 Ryfast, utvida utfylling ved Buøy i Stavanger.

Sjå løyve i dokumentlenka.