Rapport frå fiskeundersøkingar i Rogaland 2018

Rapportframside fiskeundersøkingar Rogaland 2018
Rapportframside fiskeundersøkingar Rogaland 2018 (Foto: Espen Enge / Fylkesmannen i Rogaland)

I 2018 blei vassdraga Fuglestadåna, Kvassheimsåna, Figgjoelva, Dirdalselva og Hålandselva undersøkt. i tillegg er det prøvefiska med garn i Djupavatn, Sliravatn og Ytre Skeidsvatn. Fisketettleiken av lakseungar er høgare enn året før.

Sjå resultat av undersøkingane i rapporten i dokumentlenka.