Nytt løyve til Norsk Gjenvinning AS på Karmøy

Fylkesmannen i Rogaland har gitt Norsk Gjenvinning AS avd. Haugesund, løyve etter forureiningslova.

Løyve gjeld mottak, sortering og mellomlagring av avfall på Norsk Gjenvinning AS sitt anlegg i Storasundvegen 141 Torvastad i Karmøy kommune.

Sjå løyve med vilkår i lenka til denne nettsaka.