Etterkunngjering av midlertidig løyve tidlegare Hogstad kompostering i Sandnes

IVAR IKS har fått løyve til å ta imot og lagre glas- og metallemballasje på det tidlegare komposteringsanlegget på Hogstad.  

Løyve gjeld i ein avgrensa periode.

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenkene til denne nettsaka.