Etterkunngjering av løyve til Forus Energigjenvinning 2 AS

Forus Energigjenvinning 2 AS har fått nytt løyve til mottak og brenning av ulike typar avfall på verksemda sitt anlegg i Sandnes kommune.

Verksemda søkte 22. desember 2017 om å få slått samen de to løyva verksamda hadde til ett løyve, og om samstundes å få ta imot og brenne fleire typar avfall.

Søknaden blei lagt ut på høyring i februar i år, og nå 4. september oversendte Fylkesmannen verksemda løyvet med følgjebrev. Kopi av dokumenta fekk samstundes mellom anna dei som hadde sendt merknader til søknaden.

Løyvet med følgjebrev i lenka til denne nettsaka.