Endra løyve til SAR AS finansiell sikring ASCO-basen i Tananger

SAR AS har fått endra løyve og justert mengdeavgrensing etter ny finansiell sikring for mottak og lagring av farleg avfall på verksemda i Sola kommune.

Sjå nytt løyve i dokumentlenka.