Ny podkast om forynging av barskog frå Skogkurs

150 år gamal hogstmoden granskog frå Vasshus i Suldal.
150 år gamal hogstmoden granskog frå Vasshus i Suldal. (Foto: Stein Bomo / Fylkesmannen i Rogaland)

Du som skogeigar er plikta til å sikre ein tilfredsstillande forynging etter hogst. For å lukkast med ei god etablering etter hogst, er det fleire ting du må tenkje på før hogst, men også under og etter etablering av ny skog. Skogkurs med Geir Myklestad, Mathis Lunde og Martin Moi Stener har gått i studio for å belyse temaet.

Gå inn på denne linken for å høyre podkasten om forynging av barskog: http://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=13308

Det vil komme fleire slike podkastar frå Skogkurs. Vi kan allereie nå annonsera at neste tema og podkast blir om skogfond. Lytt i veg!