Kart over økologisk produksjon

Økologisk mjølkeproduksjon på Klepp
Økologisk mjølkeproduksjon på Klepp

Vil du vite kvar produsentane med økologisk drift i din region held til? Eller kva dei dyrkar?

Føregongsfylket for økologiske grønsaker har fått laga ein kartløysning med oversikt over økologisk korn og økologisk gras i heile landet. Det er utvikla kart for økologisk:

Husdyrproduksjonar med gras spiller ein viktig rolle i vekstskifte med korn og grønsaker. Kartet kan være eit godt verktøy for å kartlegge mogleg samarbeid mellom produsentane.

Dataene er henta frå Landbruksregisteret. Punkta i kartet viser dei forskjellige produksjonane. Det ligg også eit varmekart i bakgrunnen som symboliserer summen av areala i eit område. Spørsmål om løysningen kan rettast til oslofjordgis@fylkesmannen.no eller til anders.bugge.mills@fylkesmannen.no

Kontaktpersonar