Fagstoff- dyrking av økologiske grønsaker og poteter

Økologisk knutekål fra Byre
Økologisk knutekål fra Byre

Nyttige dyrkingsrettleiarar tilgjengeleg på nett!

NLR sine rådgjevarar Kari Bysveen, Thomas Holz og Silje Stenstad Nilsen har utarbeidd dyrkingsrettleiing og kursmateriell, på oppdrag frå Føregangsfylke-prosjektet. Prosjektet har eit nasjonalt ansvar å formidle kompetansen som er bygd opp under prosjekt-åra. All informasjon er nå samla på nlr.no under fagartikler og økogrønt. "Lett tilgjengeleg for alle interesserte over heile landet", seier Kari Mette Holm, prosjektleiar for Foregangsfylke økologiske grønnsaker.

Dyrkningsrettleiar:
> Starte med økologisk grønnsak- og potetproduksjon?
> Vanning
> Fangvekster etter tidlig høsta grønnsaker og poteter
> Blomkål
> Brokkoli
> Hodekål
> Gulrot
> Økologisk krydder i veksthus
> Oppalsplanter i veksthus
> Agurk i veksthus
> Tomat i veksthus

Kursmateriell:
> Økologisk veksthusproduksjon – grønnsaker og krydder
> Økonomi veksthus
> Økonomi friland
> Vekstskifte
> Planteoppal
> Salatvekster på friland
> Rotvekster
> Kålvekster
> Løkvekster
> Gulrot
> Falskt såbed og brenning av ugras i gulrot

 Kursmateriell økopoteter:
> Del 1 Dyrking av økopoteter
> Del 2 Tiltak mot tørråte i økopoteter
> Del 3 Andre skadegjørere enn tørråte i poteter
> Del 4 Lagring av poteter

 
Vil du læra meir om dei 6 føregangsfylka, følg linken: Økologiske foregangsfylker.