Nå kan du søke om nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket

Helhetlig gårdsplanlegging. Foto: Annabell Pfluger
Helhetlig gårdsplanlegging. Foto: Annabell Pfluger

Midlene i ordningen skal gi støtte til nasjonale eller fylkesoverskridende tilretteleggingstiltak innen næringsutvikling og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskaping i landbruket. Søknadsfristen er 1.juni!

Den tidligere ordningen «Tilskot til kompetanseutvikling i landbruket (KIL)» er lagd inn i den nye ordningen, som forvaltes av Landbruksdirektoratet. Tilsammen deles 6 millioner kroner ut.

Hva kan du søke midler til?


Rekruttering, mobilisering, kunnskapsutvikling, kartlegging, omdømmebygging, nettverksbygging, utvikling av kompetansetilbud eller andre kompetansehevende tiltak. Midlene kan ikke støtte forskningsprosjekt eller innkjøp av varig utstyr.

Hvem kan søke?


Organisasjoner og institusjoner registrert i Brønnøysundregisteret kan søke. Foretak kan søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgode knyttet til næringsutvikling og kompetanseheving på tvers av fylkesgrenser eller med nasjonale mål.


Du kan lese om kriterier, hvordan man søker og hva som vektlegges i prosjektet på Landbruksdirektoratet sin nettside. Merk dere at søknadsfristen går ut kl. 13.00, 1.juni.2020.

 

Kontaktpersonar