Søk miljøtilskot elektronisk!

Vi oppmodar alle som skal søkje tilskot frå Regionalt miljøprogram, RMP om å levere søknaden elektronisk.

 

 

Frist for å søkje er 1. oktober.

Rettleiingshefte som omtalar tilskotsordningane finn du i margen til høgre. Har du spørsmål kan du ta kontakt med landbruksforvaltninga i din kommune.