Seminar om overvaking av vatn

Korleis skal kommunane gå fram for å halde oppsyn med vasskvaliteten i deira vassdrag? Rogaland fylkeskommune inviterer til seminar om overvaking av vassdrag, 9. februar på Scandic Stavanger city i Stavanger.  

Målgruppa for seminaret er sektormyndigheiter, tilsette i kommunane og kommunepolitikarar. For meir informasjon og påmelding sjå heimesida til Rogaland fylkeskommune:

Seminar om overvåking av vannmiljø

 

 

Kontaktpersonar