No kan du søkje miljøtilskot elektronisk

Frå 1. august kan du levere søknad om regionalt miljøtilskot elektronisk. Det gjer du på Altinn. Søkte du i fjor vil du få spørsmål om å gjenbruke kartteikningane. I år blir det dermed enklare å søkje elektronisk.

For å kunne søkje må du ha rett til produsjonstilskot i jordbruket. Kva det blir gitt tilskot til finn du i Regionalt miljøprogram for Rogaland, og omtale av tilskotsordningane  finn du i rettleiingsmateriellet.  

Merk at det i år ikkje blir sendt ut søknadmateriell på papir.  

Her kan du levere søknaden på Altinn

Hjelp til å fylle ut søknaden finn du her