Hjelp til å søkje miljøtilskot

Søk tilskot elektronisk! (Foto: Statens landbruksforvaltning)

Frist for å søkje miljøtilskot frå Regionalt miljøprogram i Rogaland er 1. oktober. Statens landbruksforvaltning tilbyr hjelp til innsending av elektronisk søknad måndag 30. september og tysdag 1. oktober

Spørsmål om korleis sende inn elektronisk søknad  kan rettast til direkte til Statens landbruksforvaltning:

Måndag 30. september kl 09:00 -18:00
Rannveig Bø Fløystad, tlf:  24 13 10 21
Gry Auberg Gulliksen, tlf: 24 13 11 36

Tysdag 1. oktober kl 09:00 -18:00
Rannveig Bø Fløystad, tlf 24 13 10 21
Turid Asklund Trötcher, tlf 24 13 12 52

Spørsmål knytt til dei einskilde tilskotsordningane skal rettast til landbruksforvaltninga i kommunane eller til Fylkesmannen ved Monica Dahlmo, tlf: 51 56 89 66