Eit kommunalt blikk på gjerdeklyvarane

"Gjerdekyvarane er ei fantastisk ordning" Vi har henta inn nokre av kommunane sitt syn på gjerdeklyvarane i landbruket sitt kulturlandskap.

 

 Eigersund og Sokndal

Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal har gode erfaringar med gjerdeklyvarordninga. Den er godt kjend av gardbrukarane, og det er jamn etterspurnad etter nye gjerdeklyvarar. Eit konfliktdempande tiltak der turgåarar blir invitert til å ferdast samtidig som bonden får styrt trafikken dit han vil. Det blir oppfatta som umåteleg positivt at klyvarane til alt overmål er gratis for bonden.

 Dei kjende turistattraksjonane Rosslandsguden og Skammelen frå Rossland i Sokndal kommune.

Tysvær kommune og Gjesdal kommune

Båe kommunane rapporterar om at ordninga er populær bland grunneigarane, og fungerar utmerket.

Kringsjå. Gjerdeklyvar i Gjesdal.

Bjerkreim

Bjerkreim kommune har gjort eit omfattande arbeid med å etablere og merke turstiar. Her har kommunen henta ut 34 nye gjerdeklyvarar som skal setjast ut i terrenget.Bjerkreim kommune har henta 34 gjerdeklyvarar.

Linkar til turstiar i Rogaland

Bjerkreim

https://www.bjerkreim.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/friluftsliv/friomrade/turguide-for-bjerkreim.aspx

Bokn

http://telltur.no/friluftsradet-vest/bokn

http://haugalandet.friskifriluft.no/turforslag.aspx?c=7&TLm=1145

Eigersund

http://www.friluftsrad.no/dalane/6459.4500.Opplev-Dalane.html

Finnøy

http://www.finnoy.kommune.no/kultur-og-fritid/turkart/

Forsand

http://www.forsand.kommune.no/friluftsliv.173661.nn.html

Gjesdal

http://gjesdalkultur.no/aktiviteter/friluftsliv/

Haugesund

http://haugalandet.friskifriluft.no/turforslag.aspx?c=7&TLm=1106

Hjelmeland

https://www.hjelmeland.kommune.no/tenester/kultur-og-fritid/fritid/turstiar-i-hjelmeland.29373.aspx

https://www.ha.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/friluftsliv/

Karmøy

http://visitkarmoy.no/

http://haugalandet.friskifriluft.no/turforslag.aspx?c=7&TLm=1149

Klepp

https://www.klepp.kommune.no/aktuelt/friluftslivets-ar/

Kvitsøy

http://www.kvitsoy.kommune.no/Om-Kvitsoy/Turforslag-pa-land/ 

Lund

http://www.friluftsrad.no/dalane/6452.4556.Fotturer.html

Randaberg

http://www.randaberg.kommune.no/Documents/Kart/Brosjyre_UU_Turveger_Oktober2010.pdf

Rennesøy

http://www.rennesoy.kommune.no/Turisme/Turstier/

Sandnes

https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Teknisk/Bymiljo/Parker-og-friluftsliv/Friluftsliv/Friluftsliv-i-Sandnes/

http://www.godturen.net/tur/rogaland/sandnes

Sauda

http://www.saudaferie.no/aktiviteter/turloyper/

Sokndal

http://www.friluftsrad.no/dalane/6452.4556.Fotturer.html

Sola

http://www.sola.kommune.no/www/sola/resource.nsf/files/nots8svgug-sola-guiden-08/$FILE/sola-guiden-08.pdf

Stavanger

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Kultur-idrett-og-fritid/Fritid1/Friluftsliv/

Strand

https://www.strand.kommune.no/strand-kommune/turistinformasjon/turforslag/

Suldal

http://www.ryfri.no/aktiviteter?ACTIVEKEY=71

Time

http://www.time.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14421&FilId=205

Tysvær

http://www.tysver.kommune.no/turistkart-tourist-map

http://haugalandet.friskifriluft.no/turforslag.aspx?c=7&TLm=1146

Utsira

http://www.utsira.kommune.no/tema/kultur-idrett-og-fritid/friluftsliv/smaturene-turer-i-naeromradet

Vindafjord

https://www.vindafjord.kommune.no/kultur-og-fritid/friluftsliv/

http://haugalandet.friskifriluft.no/turforslag.aspx?c=7&TLm=1160

Rogaland

http://www.godturen.net/

Haugalandet

https://ut.no/omrade/ca91bbdb-a026-40d1-9acd-d418b9ad61db/haugalandet

Ryfylke

http://www.ryfri.no/aktiviteter?ACTIVEKEY=71

Jæren

http://jarenfri.no/no/turomrader/jaerstrendene/

Dalane

http://www.friluftsrad.no/dalane/6452.4556.Fotturer.html

Nordsjøvegen

http://www.nordsjovegen.no/

Kontaktpersonar