Årsmelding frå "Frivillige tiltak i landbruket"

Betre vasskvalitet på Jæren er målet med prosjektet "Frivillige tiltak i landbruket". I årsmeldinga for 2012 kan du lesa om aktivitetar og resultat.

Prosjektet "Frivillige tiltak i landbruket" er eit samarbeid mellom kommunane; Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Olav R. Husveg og Olaf Gjedrem er tilsett som prosjektleiarar i 80 % stilling. Deira fremste oppgåve er å informere om tiltak som kan minske næringsavrenninga frå jordbruket til vassdraga på Jæren. Prosjektet ligg under Vannområde Jæren (tidlegare Aksjon Jærvassdrag)

 

Kontaktpersonar