4. mai er det tid for seminar om tiltak for betre vassmiljø

 Eva skarbøvik frå NIBIO kjem for å snakke om
Eva skarbøvik frå NIBIO kjem for å snakke om "dei viktige kantsonene langs vassdrag"

Seminaret er ein inspirasjonsdag for alle som tek del i oppfølginga av Regional plan for vannforvaltning. Tilsette i kommunal landbruksforvaltning er midt i målgruppa.

Du finn meir informasjon om seminaret på heimesida til Rogaland fylkeskommune, men ver rask! påmeldingsfristen går ut allereie 7. april.

Kontaktpersonar