Eit nytt friskt pust på landbruksavdelinga

Margit Reisersen er allereie godt i gang med arbeidet.
Margit Reisersen er allereie godt i gang med arbeidet. (Foto: Nono Dimby)

I haust og minst 6 månadar fram i tid kan de treffe Margit Reiersen på Landbruksavdelinga. Reiersen skal mellom anna mobilisere for fleire vipe-tiltak i jordbruket, og kartlegge utfordringane for mjølkeproduksjon i Vindafjord og Suldal.

Mange har allereie fått ein hyggeleg telefon frå Margit, og fleire skal det bli. Ho kjem til å følgje opp bøndene som har meldt interesse for å vere med på vipe-ordninga i regionalt miljøprogram. I tillegg skal ho gjennomføre ei spørreundersøking blant bøndene i Vindafjord og Suldal kommune i samband med lausdriftkravet frå 2034 i mjølkeproduksjon.

Reiersen er nyutdanna biolog frå Universitetet i Bergen. Masteroppgåva skreiv ho om berekraftig landbruk i Nordhordland. Då besøkte ho mange bønder og intervjua dei om deira syn på berekraftig landbruk. God kjennskap til landbruket har ho og fått etter mange år som avløysar. Vi er glade for å få engasjerte Margit med på laget.

Kontaktpersonar