"Land og bruk" nummer 5 - 2013

I dette nummeret av Land og bruk er det mellom anna informasjon om ei spørjeundersøking om brannvarslingsanlegg i landbruket, nye gardskart på nettet og status når det gjeld søknadar om erstatning for vinterskade på eng. Last ned Land og bruk nr. 5 - 2013 (PDF-fil).

Kontaktpersonar