Hopp til innhald

Viktige datoar

Frist for bestilling av planter sesong 2018
Dato: 15.02.2018

Workshop med sentral prosjektledelse
Dato: 01.03.2018
Sted: Oslo

Samling i Nord-Trøndelag
Dato: 07.-08.06.2018

Rapportering pilotfase 3.år til Miljødirektoratet
Dato: 01.09.2018

Pilotfasen avsluttes
Dato: 01.10.2018

Rapportering og evaluering sendes til KLD/LMD
Dato: 01.12.2018

Fakta om pilotprosjektet

Mål
Målet med satsinga er auka opptak av karbon i skog gjennom planting på nye areal. Gjennom prosjektet skal vi hauste erfaringer med; klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring. Rogaland har mål om å plante 3000 dekar i løpet av prosjektperioden.


Involverte kommunar
I Rogaland er Eigersund, Vindafjord, Tysvær, Bjerkreim og Hjelmeland valt ut som pilotkommunar.


Finansiering
Pilotprosjektet dekker alle kostnader knytt til etablering av plantefelt. Pilotkommunane får midlar for å utarbeide temaplan og gjennomføre tiltak.


Krav
Kun norske treslag skal plantast, og plantinga skal skje på opne areal og areal i tidlig attgroingsfase. Areala skal ha høg produksjonsevne, og forventa endring i albedoeffekt skal vere låg.

Plantinga skal skje på areal som ikkje er viktige for naturmangfald, friluftslivsinteresser, viktige kulturhistoriske verdiar eller verdifulle kulturlandskap.