Hopp til innhald

Viktige datoar

Frist for bestilling av planter sesong 2018
Dato: 15.02.2018

Workshop med sentral prosjektledelse
Dato: 01.03.2018
Sted: Oslo

Samling i Nord-Trøndelag
Dato: 07.-08.06.2018

Rapportering pilotfase 3.år til Miljødirektoratet
Dato: 01.09.2018

Pilotfasen avsluttes
Dato: 01.10.2018

Rapportering og evaluering sendes til KLD/LMD
Dato: 01.12.2018