Hopp til innhald

Kommunalt informasjonsforum Rogaland

Etablert av kommunane, fylkeskommunen og Fylkesmannen i Rogaland. Kommunalt Informasjonsforum Rogaland (KIR). Skal gjennom jamnlege møte vera ein treffstad for deling og kompetanseheving for å styrka det informasjonsfaglige arbeidet i kommunane, fylkeskommunen og hos Fylkesmannen.

Arbeidsutval

● Eivind Jahren, Karmøy kommune

● Elin Wetås De Jara, Time kommune

● Marianne Jørgensen, Stavanger kommune

● John Gunnar Skien, Fylkesmannen i Rogaland

Kommunikasjonsnettverket i Fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet i Rogaland har etablert kommunikasjonsnettverket for å samordna kommunikasjonen i kriser og andre alvorlege hendingar. Nettverket skal bidra til betra krisekommunikasjon gjennom felles erfarings- og kunnskapsutveksling.

Arbeidsutval

● Ingvild Ween, Lyse

● Undi Torstensen, Statens vegvesen

● John Gunnar Skien, Fylkesmannen i Rogaland