Fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 2.-3.februar 2018

Dato:
2. februar - 3. februar
Stad:
Sjøberg Ferie, Østhusvik på Rennesøy
Ansvarleg:
Annabell Pfluger
Målgruppe:
Produsentar, landbruksforvaltninga, rådgjevinga og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
07.01.2018 23:59:00
Beite i Rennesøy kommune
Beite i Rennesøy kommune

Fag- og inspirasjonssamlinga er ein møtestad for bønder med eller utan økologisk produksjon, rådgjeving, tilsette i kommunane og alle andre som er interesserte i økologisk landbruk. Samlinga har et variert fagprogram med tid for nettverksbygging og dialog mellom deltakarane.

Fredag 2.februar

12.00   Lunsj
13.00   Velkomst
13.10   Gardsprodukt og direkte sal - kva kan Kompetansenavet bidra med?                   
            Aase Vorre Skuland, Kompetansenavet Sør.
13.45   Ombygging av sauehus. Georg Smedsland, NLR Agder. Georg driver med
            økologisk saueproduksjon sjølv og skal bygge om sauehuset.
14.30   Beinstrekk
14.40   Sikori i beite til sau. Georg Smedsland, NLR Agder.
15.10   Livet i jorda - kva finn vi under lupa? Therese Mæland, sivilagronom. Therese jobbar
            med feltforsøk ved NIBIO Særheim. 
15.50   Kaffipause
16.05   Teori og teknikk frå kunnskapen om jordfruktbarheit og bruken i 
            grønsaksdyrkinga. Bjarne Kvist Hansen, agronom og småbrukar.
16.45   Birøkt for nygbegynnarar og moglegheiter innan økologisk birøkt. Morten Svanes,
         birøktar.
17.15   Pause og myldring
18.00   Er økologisk og biodynamisk framstilt mat meir vital? Biokrystallisering som metode for 
            kvalitetsforsking. Inspirasjonsføredrag ved Jens-Otto Andersen,
            dansk agronom og forfattar.
19.00   3-retters-middag av økologiske råvarer. Oikos Rogaland står for kreativ underhaldning.

Inspirasjonsføredrag med Jens-Otto Andersen og middag kan bestillast uavhengig av om du deltar på fagsamlinga.

Laurdag 3.februar

08.45   Dei gode bakteriane: Bokashi til heimebruk. Bjarne Kvist Hansen.
09.20   Vi fyller kaffikoppane
09.30   Vitalitet frå mold til mage. Paradigmeskifte i landbruket. Jens-Otto Andersen,
            dansk agronom, forfattar og medstiftar av den internasjonale forskarsamanslutning
            «Food Health og Quality».
10.40   Kaffipause med noko attåt
11.00   Økologisk jordbærproduksjon i tunnel. Brit Mjåland, gardbrukar på Mjåland gard og
            inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft.      
11.40   Mjåland Gard—ikkje berre jordbær! Brit fortel om Mandal andelslandbruk med grønsaks-
            produksjonen på Mjåland og samarbeidet med fleire produsentar (kjøt og honning).
12.10   Dialog og avslutning av programdelen  
12.30   Lunsj basert på økologiske råvarer

13.30   Årsmøte i Oikos Rogaland. (Alle er velkomne, også dei som ikkje er medlem!)
            Innkalling med egen dagsorden kommer.
15.30   Vel heim! 

                                                                             Med atterhald om endringar i programmet.


Arrangementet er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Oikos Rogaland og NLR Rogaland. Kost og losji blir dekka av deltakarane og betalast på hotellet av kvar enkelt. 
Programmet er finansiert av Fylkesmannen gjennom utgreiings- og tilretteleggingsmidlar.

 

Påmeldingsliste

EtternamnFornamnArbeidsstad
HadlandTorvaldHadland Andelslandbruk
WoldstadIneFylkesmannen i Rogaland
PflugerAnnabellFylkesmannen i Rogaland
Brun HustadMarkusOikos - Økologisk Norge / Landbrukets ØKOLØFT
UllrichSilkeFinnøy kommune
RavnåsJohanna-
WhitePeter-
DanHuynhConnected Digital
ThereseMælandNIBIO Særheim
VallaBjørg TonePensjonist/
TveitJens RasmusSmåbrukar
SægrovVendel Marie-
Bull-TornøeAlf OleVindafjord kommune
lLølandAtleSauda
KalstøAnne-Tove og EdvarGard på Ådland i Karmøy
TveitEllen og Svein MagnusSveio
Vadla og BogKnut og LarsNorsk Fjordmusling
AndaKolbjørnBonde
AndersenJens-OttoForsker og forfatter
HarestadAneNLR Rogaland
Kvist HansenBjarne_
StokkeHenning og ToneGårdbrukere
Ullandhaug økologiske gårdEn personUllandhaug økologiske gård
RydningenElinAlchemilla
Tone RøyslandJæren Biogass AS
ØstebøNina og Ole JohanØstebø Gård
ØglendGeirmundØksnavad vgs
RomsloeJorunn K. og Jan ThorvaldGartner/gardbruker
ØstraatTorillVoll gård
HuberRuedi_
HeskestadKjell AndreasRogaland Bondelag
NevlandSamuelbonde
BlomEgbertHogganvik Landsby
RausteinBodilSolbakken gård
Dato:
2. februar - 3. februar
Stad:
Sjøberg Ferie, Østhusvik på Rennesøy
Ansvarleg:
Annabell Pfluger
Målgruppe:
Produsentar, landbruksforvaltninga, rådgjevinga og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
07.01.2018 23:59:00

Kontaktpersonar