BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201022T120000 DTSTAMP:20201023T223445Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201022T090000 LOCATION:Teams SEQUENCE:0 SUMMARY:Regelverksamling barnehage UID:6c3eff50-ff17-4a96-82df-f712ecac42ac X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen inviterer til regelve rkssamling på\; Teams. \;

\n

TEMA

\n

Tilrett elagt barnehagetilbod -  \;rettar\, plikter og utviklingsarbeid.

\n

I samlinga vil kommunar som har hatt tilsyn frå\; Fylke smannen dele sine erfaringar nå\;r det gjelder forvaltning av ansvar et for barn med nedsett funksjonsevne og /eller sæ\;rlege behov.

\n

Fylkesmannen vil informere om regelverk og statlege fø\;ringar . Vi vil også\; dele erfaringar frå\; tilsyn.

\n

Frist for på\;melding er 21. oktober

Frist: 22 .10.2020 09:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Kurs-og-konferansar/2020/10/r egelsverksamling-barnehage/
Arrangør: Fylk esmannen i Rogaland
Målgruppe: Barnehagemyndig het
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Regelverksamling barnehage TRIGGER:-PT19H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR