BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200331T150000 DTSTAMP:20200221T073234Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200331T090000 LOCATION:Clarion Energy SEQUENCE:0 SUMMARY:Informasjonsmøte for folkevalde på Nord-Jæren UID:1eae8968-58b3-4f0a-8322-aca9fb9b001f X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen i Rogaland ynskjer &a ring\; invitera til tverrfaglege regionale informasjonsmø\;te v&ari ng\;ren 2020 for å\; leggja til rette for tidleg dialog og eit godt samarbeid med kommunane.

Frist: 29.01.2020 23:59
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Kurs-og-konferansar /2020/03/informasjonsmote-for-folkevalde-pa-nord-jaren/
Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland
Målgrup pe: Folkevalde Nord-Jæren (Sola\, Stavanger\, Randaberg\, Kvitsø y)
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Informasjonsmøte for folkevalde på Nord-Jæren TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR