BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200127T150000 DTSTAMP:20200408T024308Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200127T090000 LOCATION:Ølen kulturhus SEQUENCE:0 SUMMARY:Regional samling\, inkluderande barnehage og skolemiljø\, pulje 3 UID:ddf1b9cb-28f8-4e0c-8551-a30da7169d57 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Velkommen til den \;tredje reg ionale samlinga for barnehagar og skolar i Karmø\;y og Suldal som d eltek i Utdanningsdirektoratet si nasjonale satsing &ndash\; \;In kluderande barnehage- og skolemiljø\;\, samlingsbasert tilbod\, pul je 3

\n

 \;

Frist: 27.01.202 0 09:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/ Kurs-og-konferansar/2020/01/regional-samling.-inkluderande-barnehage-og-s kolemiljo.-pulje-3/
Arrangør: Fylkesmannne n i Rogaland og Styringsgruppa pulje 3
Målgruppe: Deltakarar frå barnehagar og skolar som deltek i satsinga (ikkje open t for andre)
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Regional samling\, inkluderande barnehage og skolemiljø\, pulje 3 TRIGGER:-P35DT21H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR