Hopp til innhald

Kurs og konferansar

Vis for år:

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
november 2017
22. nov 47 Fylkesmannen i Rogaland Korleis kan kommunen ta vare på minoritetsspråklege og flyktningebarn i opplæringa? Clarion Hotel Energy Stavanger
22. nov - 23. nov 47 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling for tilsette i NAV-kontora som arbeider med Kvalifiseringsprogrammet Sola Strand Hotell
23. nov 47 Fylkesmannen i Rogaland BASIL - samling Statens Hus. møterom 1
28. nov 48 Landbruksavdelinga Dialogmøte med landbruksforvaltninga Clarion hotell Energy i Stavanger
desember 2017
05. des - 18. apr 49 - 16 Rogaland A-senter, Avdeling for gravide og småbarnsfamiliar, KoRus vest Stavanger(Kompetansesenter rus), Fylkesmannen i Rogaland, BUPA v/ Sped- og småbarnsenheten og LAR Helse Stavanger Barn som blir rus- og stresseksponert i svangerskapet 5.12.17 & 18.04.18 Stavanger Universitetssjukehus, Aulaen
05. des 49 NAKU og Fylkesmannen i Rogaland Landsomfattande tilsyn med helse- og omsorgstenester til personar med psykisk utviklingshemming – kva har vi funne og kva kan vi lære? Clarion Hotel Energy, Stavanger
07. des 49 Fylkesmannen i Rogaland Nettverkssamling for tilsette i fengselshelsetenesta Scandic Stavanger City Hotell, Reidar Bergesgate 7
07. des 49 Fylkesmannen i Rogaland Sjumilsssteget - koordinatorsamling Victoria hotell i Stavanger
14. des 50 Høgskolen på Vestlandet Kurs i regelverket for minoritetspråklege i grunnopplæringa Høgskolen på Vestlandet, Campus Haugesund, Auditorium B
19. des 51 Fylkesmannen i Rogaland Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen for utsette barn og unge? Invitasjon til nettverkssamling om barneperspektivet i Nav Scandic Stavanger Park,Prestegårdsbakken 1
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
22. nov Korleis kan kommunen ta vare på minoritetsspråklege og flyktningebarn i opplæringa?
22. nov - 23. nov Nettverkssamling for tilsette i NAV-kontora som arbeider med Kvalifiseringsprogrammet
23. nov BASIL - samling
28. nov Dialogmøte med landbruksforvaltninga
05. des - 18. apr Barn som blir rus- og stresseksponert i svangerskapet 5.12.17 & 18.04.18
05. des Landsomfattande tilsyn med helse- og omsorgstenester til personar med psykisk utviklingshemming – kva har vi funne og kva kan vi lære?
07. des Nettverkssamling for tilsette i fengselshelsetenesta
07. des Sjumilsssteget - koordinatorsamling
14. des Kurs i regelverket for minoritetspråklege i grunnopplæringa
19. des Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen for utsette barn og unge? Invitasjon til nettverkssamling om barneperspektivet i Nav