Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2019
11. des 50 Fylkesmannen i Rogaland Barneperspektivet i Nav Clarion Hotel Stavanger
11. des 50 Fylkesmannen i Rogaland og SESAM Fagdag med tema heimebuande med demens sjukdom Skatt Vest, Auditoriet, Lagårdsveien 46, Stavanger
januar 2020
09. jan 2 Fylkesmannen i Rogaland Tilskotskonferansen 2020 Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2 Stavanger
16. jan - 18. jan 3 NLR Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland Kurs i heilskapleg drifts- og gardsstyring Øksnevad vgs på Klepp
16. jan 3 Fylkesmannen i Rogaland Basiskurs i økonomisk rådgjeving- korleis avdekkje og førebyggje økonomiske problem Clarion Hotel Energy
21. jan 4 Fylkesmannen i Rogaland Informasjonsmøte for folkevalde i Dalane-regionen Grand hotell, Egersund
27. jan 5 Fylkesmannnen i Rogaland og Styringsgruppa pulje 3 Regional samling, inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 3 Ølen kulturhus
28. jan 5 Fylkesmannen i Rogaland Fagsamling for avdelingsleiarar/leiarar med fagansvar for dei sosiale tenestene i Nav. Clarion Hotel Stavanger
februar 2020
06. feb 6 Fylkesmannen i Rogaland Informasjonsmøte for folkevalde Jæren Bryne hotell og kro
18. feb - 19. feb 8 Fylkesmannen i Rogaland Opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontora Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14
mars 2020
03. mar 10 Fylkesmannen i Rogaland Informasjonsmøte med folkevalde Ryfylke Folkets hus, Sauda
11. mar 11 Fylkesmannen i Rogaland Informasjonsmøte for folkevalde på Haugalandet Scandic Maritim, Haugesund
16. mar 12 Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland bondelag, Agrovisjon, LO og NHO. Velkomen til Landbrukskonferansen 2020 Clarion Hotel Stavanger
31. mar 14 Fylkesmannen i Rogaland Informasjonsmøte for folkevalde på Nord-Jæren Clarion Energy
mai 2020
06. mai 19 Universitetet i Stavanger, Utdanningsforbundet og Fylkesmannen i Rogaland Barnehagekonferansen 2020 Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms Hus, aud 1
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
11. des Barneperspektivet i Nav
11. des Fagdag med tema heimebuande med demens sjukdom
09. jan Tilskotskonferansen 2020
16. jan - 18. jan Kurs i heilskapleg drifts- og gardsstyring
16. jan Basiskurs i økonomisk rådgjeving- korleis avdekkje og førebyggje økonomiske problem
21. jan Informasjonsmøte for folkevalde i Dalane-regionen
27. jan Regional samling, inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 3
28. jan Fagsamling for avdelingsleiarar/leiarar med fagansvar for dei sosiale tenestene i Nav.
06. feb Informasjonsmøte for folkevalde Jæren
18. feb - 19. feb Opplæring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontora
03. mar Informasjonsmøte med folkevalde Ryfylke
11. mar Informasjonsmøte for folkevalde på Haugalandet
16. mar Velkomen til Landbrukskonferansen 2020
31. mar Informasjonsmøte for folkevalde på Nord-Jæren
06. mai Barnehagekonferansen 2020