Invitasjon til felles kommunestyremøte for Forsand og Sandnes

Forsand og Sandnes er invitert til felles kommunestyremøte 29. august.
Forsand og Sandnes er invitert til felles kommunestyremøte 29. august. (Foto: Fylkesmannen i Rogaland / Fylkesmannen i Rogaland)

I samband med at Stortinget har vedtatt at Forsand og Sandnes skal bli ein kommune, blir det kalla inn til felles kommunestyremøte.

Møtet finn stad på Lysefjordsenteret (ikkje Statens Hus, slik det står i invitasjonen), tysdag 29. august, kl. 15.00.

Dette er eit reint drøftingsmøte med heimel i inndelingslova § 25. Derfor blir det ikkje gjort vedtak under møtet.

Innkallinga og sakslista til møtet finn du som vedlegg.