Invitasjon til felles kommunestyremøte for Finnøy, Rennesøy og Stavanger

Finnøy, Rennesøy og Stavanger er invitert til felles kommunestyremøte 21. august.
Finnøy, Rennesøy og Stavanger er invitert til felles kommunestyremøte 21. august. (Foto: Fylkesmannen i Rogaland / Fylkesmannen i Rogaland)

I samband med at Stortinget har vedtatt at Rennesøy, Finnøy og Stavanger skal bli ein kommune, blir det kalla inn til felles kommunestyremøte. 

Møtet finn stad i Statens Hus, måndag 21. august, kl. 15.00.

Dette er eit reint drøftingsmøte med heimel i inndelingslova § 25. Derfor blir det ikkje gjort vedtak under møtet.

Innkallinga og sakslista til møtet finn du som vedlegg.