Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager

Fylkesmannen i Rogaland har nylig sendt ut informasjon til kommunene om mulighet til å søke om skjønnsmidler til små, private barnehager i forbindelse med nedtrappingen av det øremerkede tilskuddet til bemanningsnormen i 2020.

I statsbudsjettet for 2020 ble det gitt en føring om at fylkesmannen i særlige tilfeller kan tildele skjønnsmidler til private eller ideelle barnehager som får økonomiske problemer som følge av bemanningsnormen. 

Denne muligheten må ses i sammenheng med at det øremerkede tilskuddet som følge av bemanningsnormen trappes ned.

Kunnskapsdepartementet har i et brev til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) utdypet kriteriene for tildelingen av slike skjønnsmidler, brev vedlagt. For mer informasjon om kriterier og søknadsprosess, se også lenke til Utdanningsdirektoratet og til vedlagte brev fra Fylkesmannen til kommunene i Rogaland 

Fylkesmannen vil vurdere søknader strengt, og et eventuelt tilskudd vil bli gitt skjønnsmessig etter en helhetsvurdering av den situasjonen som kommunene i Rogaland står i.