Kommunene i Rogaland hadde moderat eller større grad av økonomisk handlefrihet ved inngangen til 2020

KS har gjort en analyse av kommunenes økonomiske handlingsrom utfra regnskapstallene for 2019. Analysen er gjort på konserntall. Kommunene er delt inn i tre kategorier: kommuner med begrenset økonomisk handlefrihet (røde), kommuner med moderat økonomisk handlefrihet (gule) og kommuner med større grad av økonomisk handlefrihet (grønne). I Rogaland er det ingen røde kommuner.  

Følgende kriterier og inndeling er brukt i analysen:

 • korrigert netto lånegjeld (fratrukket ubundne investeringsfond)
  • over 75 prosent av driftsinntektene er begrenset økonomisk handlefrihet (rødt)
  • mellom 65 - 75 prosent av driftsinntektene er moderat økonomisk handlefrihet (gult)
  • under 65 prosent av driftsinntektene er større grad av økonomisk handlefrihet (grønt)

 • netto driftsresultat etter avsetning til bundne fond
  • under 1 prosent av driftsinntektene er begrenset økonomisk handlefrihet (rødt)
  • mellom 1 - 2 prosent av driftsinntektene er moderat økonomisk handlefrihet (gult)
  • over 2 prosent av driftsinntektene er større grad av økonomisk handlefrihet (grønt)

 • disposisjonsfond hensyntatt regnskapsmessige mer-/mindreforbruk
  • under 5 prosent av driftsinntektene er begrenset økonomisk handlefrihet (rødt)
  • mellom 5 - 8 prosent av driftsinntektene er moderat økonomisk handlefrihet (gult)
  • over 8 prosent av driftsinntektene er større grad av økonomisk handlefrihet (grønt)

For at en kommune skal komme på rødt må kommunen ha begrenset økonomisk handlefrihet på alle disse kriteriene. For at en kommune skal komme på grønt må kommunen ha større grad av økonomisk handlefrihet (grønt) på minst to av kriteriene eller større grad av økonomisk handlefrihet på ett av kriteriene og moderat økonomisk handlefrihet (gult) på de to andre kriteriene. De øvrige kommunene kommer på gult.

Resultatet for kommunene i Rogaland

I Rogaland er det ingen kommuner som kommer på rødt med begrenset økonomisk handlefrihet. Syv kommuner kommer på gult med moderat økonomisk handlefrihet. Dette er Sandnes, Lund, Time, Gjesdal, Randaberg, Strand og Finnøy. Resten av kommunene i Rogaland er på grønt.

Her er forklaringen på at disse kommunene kommer på gult:

Sandnes kommune er på rødt både på netto driftsresultat og på netto lånegjeld, men er på grønt på disposisjonsfond.

Lund kommune er på rødt både på netto driftsresultat og på disposisjonsfond, men på gult på netto lånegjeld.

Time kommune er på rødt på netto lånegjeld, men på gult både på netto driftsresultat og på disposisjonsfond.

Gjesdal kommune er på rødt på netto lånegjeld, på gult på netto driftsresultat og på grønt på disposisjonsfond.

Randaberg kommuner er på rødt både på netto driftsresultat og på netto lånegjeld, men på gult på disposisjonsfond.

Strand kommune er på rødt både på netto driftsresultat og på netto lånegjeld, men på grønt på disposisjonsfond.

Finnøy kommune (fra 2020 del av Stavanger) er på rødt både på netto driftsresultat og på netto lånegjeld, men på grønt på disposisjonsfond.

Se lenke til KS sin artikkel om kommunenes økonomiske handlefrihet. Nederst i artikkelen ligger lenker til et notat og kommunevise oversikter.  

Komplett kommuneoversikt

Kommune

Netto driftsresultat inkludert netto bundne avsetninger i prosent av driftsinntekter

Netto lånegjeld korrigert for ubundne investeringsfond i prosent av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkludert regnskapsmessig meir-/mindreforbruk i prosent av driftsinntekter

Eigersund

2,4

72,1

15,6

Sandnes

0,4

94,8

20,1

Stavanger

7,8

71,2

21,0

Haugesund

4,9

70,7

12,0

Sokndal

4,7

48,1

18,7

Lund

-1,9

74,7

4,4

Bjerkreim

-2,1

38,4

11,2

3,1

80,4

18,0

Klepp

4,1

60,6

12,8

Time

1,7

91,4

5,7

Gjesdal

1,3

95,0

9,8

Sola

4,9

91,5

11,6

Randaberg

0,5

121,6

7,5

Forsand

8,3

40,6

44,6

Strand

0,3

91,9

12,5

Hjelmeland

1,8

69,5

12,1

Suldal

7,3

35,6

35,0

Sauda

5,7

80,9

14,5

Finnøy

-0,4

83,9

20,4

Rennesøy

3,6

107,8

12,4

Kvitsøy

1,1

54,6

29,7

Bokn

7,2

51,8

34,8

Tysvær

5,2

91,4

23,7

Karmøy

4,4

53,1

14,6

Utsira

6,8

60,5

19,7

Vindafjord

1,1

60,6

10,2