Kommuneøkonomidagen 23. mai

Den årlege kommuneøkonomidagen blir i år torsdag 23. mai på Hotel Victoria.

Tema før lunsj vil vera kommuneproposisjonen og kommuneøkonomien ved KMD og KS. Førebels program etter lunsj vil vera digitalisering og andre aktuelle tema. Programmet vil oppdaterast med detaljar i arrangementskalenderen vår etter kvart som det vert klart, sjå her.

Kontaktpersonar