Lågare folketilvekst enn landet i 2015

For første gong på mange år aukar folketalet i Rogaland mindre enn landet.

Rogaland hadde ein auke i folketalet på 0,8 % i 2015, mot 0,9 % for landet. I 2014  var veksten 1,5 % og året før 1,7 %, medan landsauken begge desse åra var 1,1 %. 

Folketalet auka med 3 873  personar til  470 175. Fylket hadde 8 % av folketilveksten i landet mot 12 % i 2014 og 13 % i 2013. Saman med Hordaland hadde ein18,7 %,  medan Oslo og Akershus hadde 42,2  % av tilveksten. I 2014 var tilsvarande tal 22,5 og 39 % og året før 25 og 34 %.

Kommunevise tal (gruppert etter vekst i 2015).

Kommune

%   siste år

%   siste 5 år

%   siste 10 år

personar   siste år

Forsand

2,5

6,2

13,4

30

Finnøy

2,4

10,3

18,0

74

Gjesdal

2,2

12,8

25,7

253

Randaberg

1,7

6,7

15,4

181

Sandnes

1,6

12,9

26,9

1 196

Sola

1,5

11,8

29,6

388

Time

1,5

12,9

25,4

266

Rennesøy

1,3

15,6

42,3

62

Klepp

1,2

9,0

27,9

229

Haugesund

1,1

6,7

16,4

413

Tysvær

0,6

7,2

16,9

68

Strand

0,6

9,5

18,0

69

Stavanger

0,4

5,3

15,2

542

0,3

10,5

24,9

63

Karmøy

0,3

5,3

11,2

125

Suldal

0,3

1,4

0,5

11

Vindafjord

0,3

5,9

8,2

23

Eigersund

0,2

4,2

11,4

26

Sokndal

0,1

1,5

0,4

4

Bokn

0,0

3,3

12,3

0

Lund

-0,1

1,8

4,7

-4

Sauda

-1,0

0,1

-1,2

-46

Bjerkreim

-1,3

6,6

14,1

-36

Hjelmeland

-1,7

-2,7

0,5

-48

Kvitsøy

-1,9

-0,8

0,6

-10

Utsira

-2,9

-7,4

-4,3

-6

Rogaland

0,8

7,8

18,3

3 873

Rogaland u. Stvgr.

1,0

8,9

19,5

3 331

Landet

0,9

6,0

12,4

48 183